คุณซื้อผลิตภัณฑ์
มากีต้ามาใช่ไหม?

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
การรับประกันผลิตภัณฑ์

เคยลงทะเบียนสินค้า
กับมากีต้าไทยแล้ว

หากคุณเคยลงทะเบียนผลิตภัณฑ์แล้ว
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูล
การรับประกันได้ที่นี่

สร้างบัญชีลูกค้ามากีต้า
ประเทศไทย

ตรวจสอบการรับประกันทุก
ผลิตภัณฑ์ที่นี่

ท่านเป็นร้านค้าหรือตัวแทน
ขายมากีต้าใช่ไหม?

สร้างบัญชีผู้ขายเพื่อสร้าง
ประวัติการขายของคุณ