คำถามที่พบบ่อย

สินค้าที่ลูกค้าซื้อที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และต้องนำมาลงทะเบียน Online เท่านั้น ถึงจะได้สิทธิในเงื่อนไขของการขยายเวลารับประกัน 1 ปี

ลูกค้าที่จะได้รับสิทธิ์ขยายเวลาการรับประกัน 1 ปี จะต้องเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ผ่านทางช่องทาง Online เท่านั้น ลูกค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนการรับประกัน Online จะได้รับสิทธิ์การประกัน 6 เดือน ตามเงื่อนไขเดิม (สิทธิการรับประกัน 6 เดือนนี้เป็นกรณีชั่วคราวอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ในปัจจุบันใบรับประกันในกล่องสินค้าจะยังมีเช่นเดิม กรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนผ่านช่องทาง Online แล้ว ทางร้านไม่จำเป็นจะต้องเขียนใบรับประกัน แต่ในกรณีลูกค้าไม่อยากลงทะเบียน Online ลูกค้าจะได้เพียงสิทธิรับประกัน 6 เดือน ทางร้านค้ายังคงจะต้องเขียนใบรับประกันและให้ไว้กับลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ถ้าในอนาคตทางบริษัทจะยกเลิก ระบบใบรับประกันที่อยู่ในกล่องสินค้า ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายล่วงหน้า

ถ้าหากลูกค้าลูกค้าที่ไม่สะดวกลงทะเบียนรับประกันทาง Online อาจจะขอความร่วมมือกับร้านค้า ให้สามารถลงเทียนรับประแทนลูกค้าได้

ลูกค้าจะต้องถ่ายรูปใบเสร็จ แนบมาด้วยครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

กรณีที่ไม่มี E-mail สามารถใช้ FB แทนได้ แต่ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งครับ กรณีที่ไม่มีทั้งสองอย่างเลย จะลงทะเบียนการรับประกันได้ แต่จะไม่สามารถสร้างบัญชีกับทาง Makita ได้

หากกรอกข้อมูลผิดไม่ตรงตามที่ซื้อ ทางบริษัทสามารถตรวจเช็คและแก้ไขผ่านระบบได้ ให้ลูกค้าติดต่อ เข้ามาที่บริษัทและถ่ายรูปสินค้าเพื่อยืนยัน พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)

กรณีนี้ลูกค้า สามารถตรวจเช็คสิทธิ ได้ที่ www.mymakita.in.th/HomeTH/CheckWarranty เพื่อดูระยะเวลารับประกันว่าหมดเขตเมื่อใดจากนั้นลูกค้านำตัวเครื่องพร้อมกับหน้าตรวจสอบการรับประกัน ที่เช็คกับทางเว็บ www.mymakita.in.th ไปที่ร้านศูนย์บริการซ่อม Makita ใกล้บ้าน เพื่อส่งเรื่องเคลม